ביטוח תאונות אישיות במסגרות החינוכיות

שבוע טוב לכולנו…והיום מקרה היום מתייחס לביטוח תאונות אישיות של כלל הילדים במסגרות החינוכיות.
רבים אינם מודעים לעובדה שילדיכם מבוטחים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות המכסה אותם במשך 24 שעות ביום.
משמעות הדבר כי בעת פגיעה בטיול בסופ"ש או בתאונה שלא במסגרת שעות הלימודים, בבית אחהצ וכיוב הם מבוטחים וזכאים לפיצוי כספי על פי תנאי הפוליסה.
הפוליסה חלה גם על ילדים בגיל גן והיא אינה מתנה את הפיצוי בקיומו של "אשם" וחלה על כל סוגי הפעילות לרבות פעילות ספורטיבית.
חריגיה היחידים הינם פגיעה בתאונת דרכים או בפעולת איבה.
הנושא חשוב ביותר משום הסיבה שתקופת ההתיישנות על פוליסה הינו 3 שנים ! במקום 7 שנים בד"כ וגילוי מאוחר של זכות זו על ידי הורים יכולה ליות בעוכרם.
לדוגמא; ילד שיורד במדרגות הבניין שהוא מתגורר בו בערב ומחליק בשל מים שלא יובשו לאחר שטיפת מבואת הבניין, זכאי להגיש תביעה כנגד המעוול שהותיר את מים ובנוסף להפעיל את פוליסת התאונות האישיות הגם שהמקרה ארע אחרי שעות הלימודים.